Kotva
Mapa webu

Aktuality


Vážení rodiče, milí žáci,
od středy 25.11.2020 začínáme vyučovat prezenčně, ale pouze v některých oborech a velmi omezeně.
Podle PES jsme na 4.úrovni a to znamená výuka nebo konzultace 1+1.
Všeobecně platí:
1. Všechny osoby, pohybující se po škole musí mít stále roušku (vyjma výuky, viz níže. )Pokud bude mít někdo s nošením roušky problém a odmítne roušku použít, bude mít vstup do budovy zakázán.
2. Je nutné minimalizovat kontakty - rodiče a žáci nebudou sedět na chodbách, přijdou pouze na výuku a po ukončení výuky ze školy odejdou. Pouze nezbytnou dobu.
3. Ve všech třídách je nutné stále větrat - po každé hodině otevřít na pár minut okno
4. Hygiena rukou - mytí rukou před hodinou + dezinfekce - nutné u všech a zvláště u klavíristů.
5. Pokud je rodič na hodině, dodržovat rozestupy 2m.
6. Nevyhazovat roušky do košů ve třídě. Použité roušky si každý odnese s sebou nebo jí vyhodí do speciálního koše v přízemí. Koš na roušky dáme i do druhé budovy.
7. Ve všech třídách jsou k dispozici dezinfekční prostředky, papírové kapesníky a gumové rukavice.

 

1. Hudební obor
1+1 - učitel a žák, zákonní zástupci mohou být na hodině přítomni, pokud je to nutné.
Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné u pedagogů nahradit ochranu úst a nosu (roušku) ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2metry od všech osob.
V rámci vzdělávacích aktivit, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (tanec, zpěv, dechové nástroje) , nemusí žáci roušku nosit – dodržovat nejméně 2m rozestup + pedagog ochranu úst a nosu nebo štít.Hudební nauka, komorní hra, soubory a orchestry stále distančně - rozvolní se až se stupněm 3 PES - pak to může být výuková skupina do 10 osob.

 

2. Výtvarný obor
Pro výtvarný obor vypracujeme pro rodiče a žáky sdílenou tabulku a umožníme žákům individuální konzultace 20 minut. Rodiče své děti do tabulky zapíší a děti v určený čas přijdou, přinesou své práce a s pedagogy si zadají další výukový materiál.
Pro všechny platí hygienická pravidla (viz.výše).

 

3. Taneční obor
Vyučuje se stále distančně.

 

4. Literárně - dramatický obor
Vyučuje se stále distančně.

 

Mgr. Iveta Sinkulová
ředitelka ZUŠ Říčany

 

Individuální konzultace výtvarného oddělení 

 

Sdílená tabulka Říčany

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EyvVhS5Yu-TpbCFFw-nqBNqSXtL1SRHNYXajbGskBJ4/edit?usp=sharing

 

Sdílená tabulka Strančice

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aQmOnHxQJyb_fL4_n7Ker6Lt7HbmzCu0kTVX9V0XPVY/edit?usp=sharing

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka na Absolventské koncerty - ZRUŠENY V RÁMCI NOVÝCH HYGIENICKÝCH NAŘÍZENÍ  A NOUZOVÉHO STAVU.

Nové termíny budou absolventům včas oznámeny.

Je nám to velmi líto!

 

Vzhledem k situaci jsme se nemohli s našimi absolventy rozloučit na tradičních červnových absolventských koncertech, které jsme přeložili na začátek letošního školního roku. Plánovaný termín  19. a 20.  října 2020 jsme byli  nuceni vzhledem k hygienické  situaci znovu  zrušit. 

Další plánovaný termín  23. listopadu 2020 v 18.00 v koncertním sále Staré radnice je opět zrušen.

Je nám to líto!

1.řada zleva:

Mia Viktorie Teclová – klavír, Anežka Fořtová – pozoun, Michaela Menclová – zpěv, Judita Kosmáková – taneční obor, Magdaléna Kořenová – housle, Marie Luisa Hanko – housle, Kristýna Stocková – saxofon, Lucie Tománková a  Marie  Thümmelová – taneční obor, Kateřina Nenadálová – výtvarný obor, Kateřina Stocková – housle

2.řada zleva:

Štěpánka Veselá – taneční obor, Nikola Jeriová a Barbora Jarošová– zpěv, Jakub Linhart – klavír, František Sláma a Petr Slavíček  – kytara, Lukáš Bukověcký – zpěv, Adam Sirovátka – housle, Vojtěch Polena – kytara, Martin Jaroš – tenor, Jakub Mašek – klavír, Tereza Kudibalová – klavír, Rozálie Járová – taneční obor, Karolína Kučerová – klavír, Erika Povinská – výtvarný obor, Magdaléna Jedličková – příčná flétna, Šimon Koběrský - klavír

 

-