Kotva
Mapa webu

Mgr.Hana Javorská


Mgr.Hana Javorská - zástupkyně ředitelky, klavír

Absolventka hry na klavír a hry na cembalo konzervatoře v Praze. Studia zakončila absolventským vystoupením Mozartova klavírního koncertu ve Dvořákově síni Domu umělců.
Ve studiu pokračovala na AMU v Praze v oboru klavír a pedagogické studium.
Během studia se také intenzivně věnovala komorní hře.
Během studia se zúčastnila několika klavírních soutěží (např. ,,Virtuosi per musica di pianoforte“ v Ústí nad Labem).
Po studiích se začala zabývat převážně pedagogickou činností se zaměřením na pedagogiku malých dětí.
Od roku 1987 působí jako učitelka klavírní hry na Hudební škole hl.m. Prahy a vyučuje také na Hudebním gymnáziu Jana Nerudy v Praze – obor klavírní praktikum.
Od roku 2003 je učitelkou klavíru na ZUŠ Říčany.

 

 

VÝSLEDKY ÚSTŘEDNÍHO KOLA VE HŘE NA KLAVÍR
ZUŠ TAUSSIGOVA, PRAHA 8, 14. - 17.DUBNA 2011

REBEKA TRČOVÁ - 7. KATEGORIE - ČESTNÉ UZNÁNÍ

(ped.Mgr.Hana Javorská)

 

 

 

Výsledky krajského kola soutěže MŠMT ve hře na klavír, 16. - 17.března 2011, ZUŠ Františka

Kmocha Kolín

0.kategorie - Matyáš Meinczinger - 2.místo (Mgr.H.Javorská)

1.kategorie - Viktorie Nováková - 3.místo (Mgr.H.Javorská)

 7.kategorie - Rebeka Trčová - 1.místo s postupem do ústředného kola (Mgr.H.Javorská)