Kotva
Mapa webu

Říčanská dvanáctka

Vedoucí souboru: Mgr. Jiří Odcházel


Soubor vznikl náhodným seskupením dvanácti mladých hudebníků, studujících na naší základní umělecké škole. 
Inspirací pro společné hraní byl výběr českých lidových písní v úpravách Ladisla Kubeše. Náročné mezihry byly vhodným materiálem pro studium. Nahrazovaly etudy a zároveň prohlubovaly smysl pro frázi, hudební cítění a souborové hraní. Skladby Ladislava Kubeše jsou naším nejoblíbenějším repertoárem. Uměleckým vedoucím souboru je Mgr.Jiří Odcházel, který upravuje veškerý notový materiál pro tento soubor. Snahou je rozšířit a obohatit repertoár nejen o skladby lidové, ale i o vážnou (P.I.Čajkovskij, D.G. Speer), populární (K.Svoboda, A. L. Webber, J. Lennon) a třeba i jazzovou hudbu. Cílem je dosáhnout co nejširšího záběru a stát se univerzálním souborem, schopným vyhovět všem požadavkům.

 

 

 

Říčanská Dvanáctka v ústředním kole soutěže MŠMT ve hře dechových souborů, kde se umístila ve stříbrném pásmu.

 

Říčanská dvanáctka při vystoupení v Olivovně