Kotva
Mapa webu

Mgr. Daniela Kudibalová


Mgr. Daniela Kudibalová - hudební nauka a dějiny hudby

 

Navštěvovala LŠU v Kostelci nad Orlicí, kde se od 7 let věnovala hře na klavír a později sólovému zpěvu v nedalekém Týništi nad Orlicí. Ve 13 letech začala hrát na varhany ve farnosti v Častolovicích. Jako  regenschori působila v Častolovicích 12 let. Zde založila pěvecké občanské sdružení Melodica. Stala se členkou poloprofesionálního východočeského hudebního pěveckého sdružení Chorus Coronae. Během tohoto období se se svým sborem zúčastnila mnoha mezinárodních i tuzemských hudebních projektů.V roce 1999 získala vysokoškolské vzdělání na Pedagogické fakultě VŠ Pedagogické v Hradci Králové, učitelství pro 1. stupeň základních škol, obor hudební výchova.Předchozí hudební zkušenosti a studium hudební výchovy na katedře ji inspirovalo k pokračování v bakalářském studiu učitelství pro základní umělecké školy,  varhany a hudebně naukové předměty na Univerzitě Hradec Králové. Toto studium završila v roce 2003, pod vedením pedagoga doc. PhDr. MgA. Františka Vaníčka, Ph.D., absolventským koncertem.Mezi 1999 – 2002 vyučovala hudební nauku a klavíry při ZUŠ Kostelec nad Orlicí. Od roku 2003 žije v nedalekých Mnichovicích.