Kotva
Mapa webu

Literárně dramatický obor

Dramatická výchova je nejkomplexnějším oborem estetické výchovy, který využívá prostředků a postupů dramatického umění. Jde o systém sociálně – uměleckého učení dětí a mládeže, jehož cílem je jednak je estetická kultivace a získávání divadelních dovedností a jednak rozvoj osobnosti a sociálních kompetencí. Proces tvorby tvůrčí dramatiky by měl být u dětí plnohodnotný, umožňovat jim plnou aktivitu, tvořivost, autentičnost, vnitřní spoluúčast ve hře v roli a v kreativním uměleckém procesu. Měl by umožnit uplatnit spontánní a osobností experimentaci, emocionálnost jejího prožitku. V hrách a cvičeních se rozvíjí uvolnění a soustředěnost, odstraňují se zábrany a sebeuvědomování, zintenzivňuje se schopnost objevování sebe sama i okolního světa. Prohlubují a obohacují se pohybové dovednostia schopnost výrazu pohybem, plynulost a expresivita mluvního projevu. Uvolňuje a rozvíjí obrazotvornost a tvořivost rytmického a hudebního cítění. Druhý okruh tvoří rozvoj sociální, to jsou hry a cvičení kontaktu a sociální komunikace (verbální i nonverbální), skupinové citlivosti a dynamiky.

Vedoucí literárně-dramatického oboru: Mgr.Veronika Olejníková 

 

Pedagogové:

 Kateřina Pindejová, DiS.

Linda Bláhová Lahnerová, DiS.

 

Rosteme s knihou - projekt Čtenář na jevišti

Děti z literárně -dramatického oboru ZUŠ Říčany, ze skupiny LDO2 paní učitelky Veroniky Olejníkové nám nadělily krásný vánoční dárek. Zúčastnily celonárodního projektu Čtenář na jevišti.

Děti pracovaly s literárními texty z knihy D. Williamse Pan Smraďoch, připravily scénické čtení, natočily video a poslaly do soutěže. Naučily se nové dovednosti a bavily se s knihou a tím splnily záměr celého projektu. Porota vybrala z více než 70 zaslaných videí 5 nejinspirativnějších souborů, které zve k předvánočnímu nesoutěžnímu setkání do Švandova divadla v úterý 19. 12. 2023. Jsme nadšeni, že jeden z těchto souborů je právě z říčanské ZUŠky. Skvělá práce!

 


Naše mladé herečky z literárně dramatického oboru vybojovaly se svým vystoupením "Kočičí král" v okresním kole soutěže MŠMT stříbrné pásmo. Děkujeme paní učitelce Veronice Olejníkové za přípravu! Gratulujeme!!


 

 

 

 

 

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.