Kotva
Mapa webu

Mgr.Martina Šimsová


Mgr. Martina Šimsová - klavír

První hudební vzdělání získala Bc.Martina Šimsová na Základní umělecké škole v Pelhřimově a pokračovala i na Základní umělecké škole v Táboře. Během těchto studií se zúčastnila Mezinárodních klavírních kurzů v Týně nad Vltavou. Maturitní a poté i absolventskou zkoušku v oboru hra na klavír složila na konzervatoři v Českých Budějovicích, kde pod vedením MgA. Evy Peřinové studovala v letech 2007–2013. V době jejích středoškolských studií spolupracovala se dvěma odděleními pěveckého sboru Carmína v Českých Budějovicích, s nimiž vystupovala jako klavírní korepetitorka na koncertech, soutěžích a při nahrávání CD. Dlouholeté pedagogické zkušenosti získala v ZUŠ Pelhřimov (2011–2017), ZUŠ Ilji Hurníka Praha 2 (2018) a Wonderland Academy (2017–2018). V posledních letech se zaměřuje speciálně na výuku malých dětí, kterým se snažila zpřístupnit zábavnou a přirozenou cestou jak hru na klavír, tak i hudbu obecně.
V roce 2017 získala bakalářský titul v oboru Hudební věda na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Tomuto oboru se, vedle vyučování v ZUŠ Říčany, věnuje i nadále v rámci magisterského studia. Její vědecká činnost v oboru hudební vědy se věnuje především problematice formování klavírní výuky v českých zemích 19. století. Nové poznatky a trendy v klavírní metodice čerpá v hudebních a klavírních vzdělávacích seminářích.
Dále se věnuje aktivnímu hraní na veřejných koncertech a při slavnostních obřadech