Kotva
Mapa webu

MgA. Aleš Hejcman


 

 

MgA. Aleš Hejcman - klarinet, saxofon

 

Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži
(obor hra na klarinet, ve třídě profesora Miroslava Šišky, 1999 2005,
ukončeno absolutoriem, titul DiS.)
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
(obor hra na klarinet, ve třídě profesora Milana Poláka, 2004 2009,
ukončeno státní zkouškou v magisterském programu, titul MgA.)
Conservatorio svizzera italiana Lugano, Švýcarsko
(obor hra na kla rinet, stipendista programu ESKAS švýcarské
vlády, 2007 2009)