Kotva
Mapa webu

MgA. Aleš Hejcman


 

 

MgA. Aleš Hejcman - klarinet, saxofon

ales.hejcman@zusricany.cz

 

Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži
(obor hra na klarinet, ve třídě profesora Miroslava Šišky, 1999 2005,
ukončeno absolutoriem, titul DiS.)
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
(obor hra na klarinet, ve třídě profesora Milana Poláka, 2004 2009,
ukončeno státní zkouškou v magisterském programu, titul MgA.)
Conservatorio svizzera italiana Lugano, Švýcarsko
(obor hra na kla rinet, stipendista programu ESKAS švýcarské
vlády, 2007 2009)

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.