Kotva
Mapa webu

Mgr. Pavla Jahodová - Vondráčková


 

Mgr. Pavla Jahodová - Vondráčková - harfa

 

Absolventka Konzervatoře v Praze a Akademie múzických umění v Praze.. Po absolutoriu si rozšířila své vzdělání na hudebních kurzech u britské harfenistky Suzane Drakeové.Od počátku se věnuje převážně komorní a sólové hře. Založila soubor Venus trio( housle, harfa, violoncello) se kterým účinkovala nejen v Čechách , ale i cizině.Na 3.harfovém kongresu ve Vídni premiérovala Sonátu pro harfu Juraje Filase, za kterou dostala ocenění za vynikající interpretaci.Její zásluhou pak byla Sonáta vydána i v USA.. Založila i soubor Šarbilach, který se zabývá židovskou lidovou hudbou. Tento soubor existuje dodnes- nyní v nové podobě. Hrají v něm po boku Pavly Vondráčkové mladé hudebnice- studentky( včetně její dcery flétnistky)..

Pavla Vondráčková spolupracovala a spolupracuje s řadou významných hudebníků různých oborů( K. Kluge , J. Hošek , J.Svěcený a dalsi)Její nahrávky jsou zaznamenány nejen v Českém rozhlase a televizi, ale například i BBC Nottingham.
Koncertuje též jako sólistka( recitály), či solo s orchestrem( Teplická filharmonie, Virtuozi Pragenses,a d) po Evropě( Velká Británie, Německo, Polsko, Belgie,Slovensko a d), ale i v USA a na Tchaj wanu.
Věnuje se též pedagogické činnosti. Již od roku 1985 vyučuje na různých typech škol hudebni výchovu(ZŠ,Gymnázium),a též harfu v soukromé třídě.Od září 2018 vyučuje harfu i na ZUš Říčany..Na podzim roku 2017 vyhrála žačka P.Jahodove mezinárodní soutěž K.Patrase a byla vyhodnocena jako nejlepsi hráčka na háčkovou harfu. Kromě řady soukromých žáků vyučovala i na mezinárodních kurzech Ameropa, podílela se jako pedagog na přípravě premiér symfonií J. Vogela,spolupracuje s dětským divadlem Feigele
Vytvořila i specifický harfový repertoár z oblasti populární hudby.
Pavla Vondráčková Jahodová hraje na americkou harfu zn. Venus