Kotva
Mapa webu

Literárně dramatický obor

Dramatická výchova je nejkomplexnějším oborem estetické výchovy, který využívá prostředků a postupů dramatického umění. Jde o systém sociálně – uměleckého učení dětí a mládeže, jehož cílem je jednak je estetická kultivace a získávání divadelních dovedností a jednak rozvoj osobnosti a sociálních kompetencí. Proces tvorby tvůrčí dramatiky by měl být u dětí plnohodnotný, umožňovat jim plnou aktivitu, tvořivost, autentičnost, vnitřní spoluúčast ve hře v roli a v kreativním uměleckém procesu. Měl by umožnit uplatnit spontánní a osobností experimentaci, emocionálnost jejího prožitku. V hrách a cvičeních se rozvíjí uvolnění a soustředěnost, odstraňují se zábrany a sebeuvědomování, zintenzivňuje se schopnost objevování sebe sama i okolního světa. Prohlubují a obohacují se pohybové dovednostia schopnost výrazu pohybem, plynulost a expresivita mluvního projevu. Uvolňuje a rozvíjí obrazotvornost a tvořivost rytmického a hudebního cítění. Druhý okruh tvoří rozvoj sociální, to jsou hry a cvičení kontaktu a sociální komunikace (verbální i nonverbální), skupinové citlivosti a dynamiky.

Pedagog: Kateřina Pindejová, DiS.

Literárně - dramatický obor jsme otevřeli ve školním roce 2017/2018.

Ve školním roce 2022/2023 vyučují LDO paní učitelky Mgr.Veronika Olejníková a Ivana Stejskalová, DiS.

 

Naše mladé herečky z literárně dramatického oboru vybojovaly se svým vystoupením "Kočičí král" v okresním kole soutěže MŠMT stříbrné pásmo. Děkujeme paní učitelce Veronice Olejníkové za přípravu! Gratulujeme!!


 

 

 

 

 

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.