Kotva
Mapa webu

Literárně dramatický obor

Dramatická výchova je nejkomplexnějším oborem estetické výchovy, který využívá prostředků a postupů dramatického umění. Jde o systém sociálně – uměleckého učení dětí a mládeže, jehož cílem je jednak je estetická kultivace a získávání divadelních dovedností a jednak rozvoj osobnosti a sociálních kompetencí. Proces tvorby tvůrčí dramatiky by měl být u dětí plnohodnotný, umožňovat jim plnou aktivitu, tvořivost, autentičnost, vnitřní spoluúčast ve hře v roli a v kreativním uměleckém procesu. Měl by umožnit uplatnit spontánní a osobností experimentaci, emocionálnost jejího prožitku. V hrách a cvičeních se rozvíjí uvolnění a soustředěnost, odstraňují se zábrany a sebeuvědomování, zintenzivňuje se schopnost objevování sebe sama i okolního světa. Prohlubují a obohacují se pohybové dovednostia schopnost výrazu pohybem, plynulost a expresivita mluvního projevu. Uvolňuje a rozvíjí obrazotvornost a tvořivost rytmického a hudebního cítění. Druhý okruh tvoří rozvoj sociální, to jsou hry a cvičení kontaktu a sociální komunikace (verbální i nonverbální), skupinové citlivosti a dynamiky.

Pedagog: Kateřina Pindejová, DiS.

Literárně - dramatický obor jsme otevřeli ve školním roce 2017/2018.