Kotva
Mapa webu

MgA.Michal Rezek, Ph.D.


 

MgA. Michal Rezek, Ph.D. - klavír

 

Michal Rezek se narodil 28.3.1965 v Kraslicích, pochází z hudební rodiny. Od osmi let se učil hře na housle a klavír na ZUŠ B.Smetany v Plzni. Poté studoval na Konzervatoři v Plzni u prof. Antonína Brejchy. Konzervatoř ukončil sólovým recitálem a koncertem s orchestrem
/ Beethoven: Koncert č.5 Es dur op.73,Plzeňský rozhlasový orchestr, dir. Jiří Malát /.
V roce 1986 začal Michal Rezek studovat na Akademii múzických umění u prof. Petera Toperczera. Kromě cen z národních soutěží získal úspěchy i na mezinárodních klavírních soutěžích / B.Smetany v Hradci Králové, J.N.Hummela v Bratislavě, italské Marsale /.Reprezentoval AMU i na Mezinárodním týdnu vysokých hudebních škol v rakouském Grazu.Pražská studia zakončil získáním ceny E.Sažinové udělované nejúspěšnějším studentům klávesového oddělení a byla mu udělena cena děkana hudební fakulty pro nejlepší studenty školy.
V letech 1990-1992 studoval Michal Rezek mistrovskou třídu na Vysoké hudební škole v Mnichově u prof. Klause Schildeho. Studium zakončil s nejlepším možným výsledkem.
Od roku 1990 se Michal Rezek věnuje intenzivní koncertí činnosti doma i v zahraničí. Jako sólista, komorní hráč a sólista orchestrálních koncertů vystupoval na více než 2000 koncertech v mnoha zemích – Německu, Rakousku, Bosně a Hercegovině, Srbsku, Slovinsku, Chorvatsku, Bulharsku, Slovensku, Rusku, Itálii, Recku, Španělsku, Francii, Švýcarsku, Holandsku, Belgii, Dánsku, Anglii, Jižním Irsku, Severním Irsku, Skotsku, Lucembursku, Švédsku, Koreji a Japonsku. Spolupracoval se známými orchestry a dirigenty, je i velmi vyhledávaným komorním partnerem. Vystupoval např. s houslisty P.Šporclem, F.Novotným, J.Talichem, V.Černochem, P.Bernáškem, L.Čepickým, violoncellisty M.Škampou, D.Veisem, J.Bártou, P.Šporclem, klarinetistkou L.Peterkovou,Wihanovým kvartetem nebo Aflautus kvintetem.
Společně s P.Šporclem získal cenu B.Martinů na festivalu Mladé pódium v Karlových Varech, vystupoval i na jiných festivalech, např. Pražské jaro, Concertus Moravia, Trutnovské hudební jaro, Smetanovské dny v Plzni, aj. Rozsáhlá je i jeho nahrávací činnost pro rozhlasové a vydavatelské firmy, nahrál více než třicet CD a DVD disků.
Od roku 1994 působí Michal Rezek jako profesor sólového klavíru na Pražské konzervatoři. Mezi jeho studenty patří např. Andrea Vavrušová, Michal Svoboda, Jana Klinderová, Pavel Ambrož, Jan Stojánek, Thomas Mann, Sylvia Gruber, Eri Goto, Ena Ariyoshi, Yumi Tanahashi, Yukie Ichimura, Mio Sakamoto, Maria Belyaeva, Po Wei Liu, všichni jsou nositelé cen z mezinárodních klavírních soutěží.
Michal Rezek je velmi často zván do porot klavírních soutěží, vyučoval na mezinárodních mistrovských kurzech v Praze, Londýně, Soulu,Tokyu, Sapporu, Bělehradu, Sarajevu, Moskvě, Petrohradu, Berlínu. Mnichově.

 

GRATULUJEME K VELKÉMU ÚSPĚCHU!

 

ROZÁRIE POLÁKOVÁ

získala

  1. CENU NA SOUTĚŽI PRAGUE JUNIOR NOTE V PRAZE!

Rozárka je z klavírní třídy MgA. Michala Rezka.

 

Gratulujeme!