Kotva
Mapa webu

Hana Šebestíková


Hana Šebestíková - výtvarný obor

 

 *1955  Liberec (CZ)

1970 – 74  Střední odborná škola výtvarná – SOŠV (Hollarka) Praha
                  obor – propagační grafika / advertising graphics
                  Secondary School of Arts – Prague
1974 – 75  montáže na veletrzích a výstavách po republice
                  fair and exhibition installations in the Czech Republic
1975          odjezd do Holandska
                  emigration to the Netherlands
1975 – 91  zaměstnána v různých reklamních agenturách
                  employed in various advertising agencies
1979 – 84  Vysoká škola uměleckoprůmyslová (AKI Enschede – NL)
                  Academy of Arts and Industry (AKI Enschede - NL)
1987 – 89  stáž ve sklárně (Willem Heesen a Bernard Heesen) v Leerdamu (NL)
                  term attachment to Leerdam Glass Studio of Willem and Bernard Heesen
1988          účast v prestižní soutěži sklářů v Holandsku (2.cena) 
                  participation in a prestigious competition between glass artists in the Netherlands 
                  (second prize)
1988          účast na kolektivní výstavě k 10. výročí sklárny 'Oude Horn'
                  participation in a collective exhibition held on occasion of the 10th anniversary  
                  of the 'Oude Horn' glass studio where also art works of  (Andries.D.Copier, Sybren
                  Valkema, Mieke Groot, Hanneke Fokkelman, Herman Kuijer, Jan van Munster, 
                  Jan Keuken, Carel Visser and Gregor Bendel) were shown
1983 – 90  výstavy v různých městech Holandska
                  exhibitions in various towns and cities in the Netherlands
1991          návrat do Čech
                  return to the Czech Republic

od 1991 - doposud     malířka, ilustrátorka, návrhářka na volné noze 
from 1991 - now        painter, illustrator and freelance designer
od 1997 - doposud     výtvarný pedagog v ZUŠ Říčany
from 1997 - now        art teacher at the Primary Art School (ZUŠ) in Říčany

2008         výstava v galerii 9, Koločná
                 exhibition in art galery 9, Klokočná
2009         výstava v galerii Epicure, Praha
                 exhibition in Epicure art galery, Prague