Kotva
Mapa webu

Taneční obor


Vyučující pedagog: BcA.Ivana Sikorová

   V tanečním oboru mohou začít děti studovat od 5 let. Přípravná taneční výchova (PTV) trvá maximálně 2 roky. během přípravného studia se děti seznamují se zvoleným oborem . Výuka PTV probíhá jednou týdně 1 - 2 vyučovací hodiny. Vybrané děti jsou pak pedagogem doporučeny k dalšímu studiu.

 

I.stupeň základního studia je určen pro žáky od 7 let . Délka studia je 7 let. Žáci se po absolvování taneční průpravy  během studia seznámí se základy klasického a lidového tance.  Ve vyšších ročnících se základy moderního tance. Důraz je kladen na taneční praxi.

 

 II.stupeň základního studia je určen pro žáky od 14 let. Délka studia je 4 roky. Studenti pokračují ve studiu v klasickém, lidovém , moderním a historickém tanci. Důležitou součástí studia je taneční praxe.

V tanenčím oddělení vyučujeme dvě zaměření:

 

scénický tanec

klasický balet

Taneční oddělení ve školním roce 2017/2018

 

  

 

Budova 1110, Pod školou na Masarykově náměstí, kde probíhá výuka tanečního oboru

 

TANEČNÍ ODDĚLENÍ VÁS ZVE NA

ZUŠ Říčany vás zve na Taneční akademii 2016. Taneční představení připravila p. uč. Pavlína Dolečková a její žáci. Přijďte se podívat!      

 

 

 

 

 

6.2.2014 proběhla v KC Labuť Taneční akademie žáků TO ZUŠ Říčany. Taneční akademii připravila a s dětmi nacvičila paní učitelka Pavlína Rézová. Děkuji paní učitelce P.Rézové, za skvělou přípravu celé akce.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foto.Rudolf Flachs

TANČILI JSME PRO VÁS v Městském kulturním středisku. Samostatný program tanečního oddělení připravila se svými žáky paní učitelka Pavlína Rézová. (Foto R.Flachs)