Kotva
Mapa webu

Hudební obor


Klavírní oddělení

Smyčcové oddělení

Dechové oddělení

Pěvecké oddělení

Bicí nástroje

Kytara, elektrická kytara

Oddělení hudební teorie

Dudy

Harfa

Přehled vyučovaných hudebních nástrojů

 

V hudebním oboru  mohou děti studovat od 5 let v Přípravné hudební výchově (PHV). Studium trvá maximálně dva roky. Během této doby se dítě seznamuje se školou a se zvoleným oborem. U dětí s vyhraněným talentem, je možno začít  navštěvovat nástrojovou výuku. Po absolvování PHV, jsou děti rozřazovány do jednotlivých nástrojových oddělení - přihlížíme ke výběru nástroje dítětem nebo rodiči a dispozicím dětí ke studiu zvolených nástrojů. Na konci školního roku jsou vybrané děti doporučeny k dalšímu studiu. PHV probíhá formou  výuky jedné vyučovací hodiny týdně (45 minut). Největší důraz v tomto stádiu studia klademe na zpěv a rozvoj rytmického cítění .

Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělání.

 Do základního studia I. a II. stupně a studia pro dospělé jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitel školy.

Děti doporučené ke studiu pokračují v I. a následně II. stupni studia.

I.stupeň studia na ZUŠ trvá 7 let. Kromě zvoleného oboru mají děti povinnost docházet do hodin hudební teorie a od vyšších ročníků mají v povinnosti souborovou nebo orchestrální praxi (podle platných učebních plánů). Na praktickou stránku využití získaných dovedností klademe velký důraz. Na konci každého ročníku musí dítě složit postupovou zkoušku. Na konci studia děti obdrží absolventnské vysvědčení.

II.stupeň studia na ZUŠ navštěvují absolventi I.stupně, kteří se rozhodli pokračovat ve studiu a byli ke studiu doporučeni. Trvá celkem 4 roky. Žáci již nemají v povinnosti hodiny hudební teorie. Těžiště výuky je v praktickém využití získaných dovedností.

Škola organizuje také studium pro dospělé (SPD).

Nedílnou součástí studia jsou návštěvy koncertů a kulturních akcí .

Upozorňujeme rodiče, že podmínkou zařazení dítěte do klavírního oddělení je vlastní nástroj - pianino nebo křídlo - nelze používat při domácí přípravě žádný elektronický nástroj !!

Pro výuku elektronických nástrojů jsou vydány jiné osnovy než pro výuku klavíru!!

Nástroje ve všech hudebních oborech (vyjma zobcové flétny a dud) ZUŠ svým žákům půjčuje.

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.