Kotva
Mapa webu

Nejčastější dotazy


Výuka v ZUŠ

Výuka v ZUŠ probíhá v odpoledních hodinách-po skončení výuky na základních školách. Se ZŠ a MŠ spolupracujeme, ale nejsme jejich součástí. Výuka u nás probíhá podle samostatných učebních plánů, učí zde kvalifikovaní pedagogové a kontrolu provádí Česká školní inspekce - tak jako na každé jiné škole. Součástí výuky není jenom hra na nástroj, ale také výuka hudební teorie, hra v souboru nebo orchestru atd. Pokud někdo hledá zájmový kroužek na vyplnění volného času vašeho dítěte, dejme tomu spíše relaxačního charakteru, nejsme asi ta správná organizace, kterou hledáte. I když naším cílem není vychovávat pouze profesionální hudebníky, víme, že většina našich absolventů příjmá umění spíš jako součást života, nikoli jako povolání, máme k výuce maximální přístup pro všechny děti, které u nás studují.To samé očekáváme i od našich žáků a jejich rodičů.

 

Přestup z přípravné výchovy do 1.ročníku

Žáci přijatí do přípravné výchovy musí udělat do 1.ročníku talentovou zkoušku. Pokud dítě navštěvuje přípravnou výchovu nepostupuje do 1.ročníku automaticky.

 Kdy a jak je možno přihlásit se do ZUŠ?

Zápis do ZUŠ Říčany proběhne na začátku června. Sledujte prosím naše webové stránky. Zápis bude také oznámen ve všech místních periodikách. Přihlášku je možno  stáhnout z našich stránek. Každé dítě musí projít malou talentovou zkouškou - ve všech oborech. Informace budou na našich stránkách zveřejněny během dubna 2009.

Proč ke studiu nejsou někdy přijati starší žáci?

Žáci, kteří se na naši školu hlásí a neabsolvovali Přípravnou hudební, taneční nebo výtvarnou výchovu mohou být na naši školu  přijati pouze v případě, že zapsaní žáci z přípravných ročníků, kteří k nám již docházejí nenaplní kapacitu školy. Při přijetí mají také přednost žáci, kteří přicházejí z jiných ZUŠ a chtějí ve studiu pokračovat na naší škole. Pokud žák, který má zájem o studium prokáže schopnosti k přijetí a kapacita školy není naplněna, nic nebrání tomu, aby se dítě na naší ZUŠ vzdělávalo .  Vzhledem k velkému zájmu o studium na ZUŠ jsme museli stanovit určitá pravidla.