Kotva
Mapa webu

Informace ke šk. roku 2020/2021


Vážení rodiče, milí žáci, 

od 14.10 do 1.11.2020 se zakazuje přítomnost žáků ve všech školách (kromě mateřských). V době od 14. - 23.10. 2020 bude výuka ve všech oborech probíhat distančně.

V době od 26. - 30.10 jsou vyhlášeny podzimní prázdniny. Výuka v tomto týdnu NEPROBÍHÁ.

Jak bude probíhat výuka od 2.11. 2020 vás budu informovat podle aktuální situace.

Děkuji všem za pochopení a přeji všem stálé zdraví.

Mgr. Iveta Sinkulová, ředitelka školy

 


INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 

-> viz Informace pro rodiče a žáky k novému školnímu roku 2020/2021 (Velikost: 17.34 kB)

 

VEŠKERÁ VÝUKA ZAČÍNÁ PODLE ROZVRHŮ OD 7.ZÁŘÍ 2020.

V týdnu od 1.9 - do 4.9. 2020 si žáci HO domluví se svým pedagogem rozvrh.

 

DISLOKACE TŘÍD PEDAGOGŮ ZUŠ V ZŠ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ 2020/2021

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ 2020/2021 (Velikost: 62.58 kB)

Úplata za vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Splatnost školného bude do 21.září 2020 a 21.února 2021 tak, aby peníze byly připsány na účet školy do tohoto termínu. Pokud nebude úhrada zaplacena, žák ztrácí nárok na výuku.

Každý rodič dostane pokyny k platbě na svůj e-mail.

Datum uskutečněné platby zapište prosím dítěti do žákovské knížky  Ve VO, TO a LDO nahlasíte platbu pedagogovi ústně, sms či mailem.

Úplata za vzdělávání (školné), kterou ZUŠ vybírá slouží k úhradě nákladů na provoz, nákupy potřeb pro jednotlivé obory, nákupy a opravy nástrojů atd. Prosíme tedy rodiče o včasné zaplacení školného, abychom byli schopni zajistit bezproblémový provoz školy. Děkujeme.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HUDEBNÍ OBOR

HUDEBNÍ NAUKA - ŘÍČANY, STRANČICE, MNICHOVICE

Vedoucí předmětu hudební nauka je paní uč. Mgr. Daniela Kudibalová ->

daniela.kudibalova@zus.ricany.cz

mobil: 721 117 520

 

Říčany: vyučuje Mgr.Daniela Kudibalová, Mgr. Martina Červená a Darina Glatzová

Strančice: vyučuje Mgr.Daniela Kudibalová 

Mnichovice: vyučuje Darina Glatzová -> dari.g@centrum.cz.

 

ROZVRH HUDEBNÍ NAUKY 2020/2021 (Velikost: 148.27 kB)

 

Vážení rodiče, rozšířili jsme výuku hudební nauky tak, aby naplněnost skupin byla max. 15 žáků ve skupině. Doufáme, že to pomůže ke zkvalitnění výuky a větší možnosti pro paní učitelky se žákům více věnovat.

 

ŘÍČANY

Domluva a rozřazení žáků do hudební nauky v Říčanech bude mít na starosti paní uč. Daniela Kudibalová . Termín HN si rezervujte u paní učitelky D.Kudibalové od 1.9. 2020. (nikoli v ředitelně či u paní zástupkyně).

 

Rozřazení nových ostatních žáků do skupin hudební nauky se uskuteční ve středu 9.9.2020 od 16 - 18.00 v učebně číslo 1., paní uč. Mgr. Daniela Kudibalová. Netýká se žáků, kteří jsou již žáky ZUŠ, ani PHV či PPHV.

 

Výuka hudební nauky začne  podle rozvrhu od pondělí 7.září 2020.

 

STRANČICE

Výuka hudební nauky v  ZUŠ Říčany-Strančice začne podle rozvrhu v úterý, 10.září 2019 podle vyučovacích hodin:

 

13.30 - 14.15 - PHV 

14.20 - 15. 05 -  2.ročník

15.10 - 15.55 - 1.+3. ročníky

16.00 - 16.45 - 4.+5. ročník

 

Hudební nauka se vyučuje ve třídě vedle ředitelny v 1.patře.

 

MNICHOVICE

Hudební nauka se bude vyučovat v úterý:

 

1.ročník - 13.50 - 14.35 Velká škola

2.ročník - 14.40 - 15.25 Velká škola

3.ročník - 15.30 - 16.15 Velká škola

PHV 16.30 - 17.15 Malá škola (výuka navazuje na ukončení družiny)

 

Žáci, kteří nastupují v letošním roce do přípravné hudební výchovy (PHV), budou v prvním pololetí navštěvovat výuku skupinového předmětu Hudební nauka (úterý 16.30 - 17.15) a v pololetí budou zařazeni k jednotlivým pedagogům do tzv. nástrojové skupiny.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

DISLOKACE TŘÍD PEDAGOGŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 (Velikost: 231.35 kB) 

ROZPIS DNÍ JEDNOTLIVÝCH PEDAGOGŮ PRO DOMLUVU ROZVRHU (Velikost: 133.33 kB)

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ŠKOLNÍ ORCHESTRY

Výuka souborů a orchestrů začne podle rozvrhu od pondělí 7. září 2020.

 

ROZPIS VÝUKOVÝCH ČASŮ SOUBORŮ A ORCHESTRŮ (Velikost: 84.09 kB)

 

!!! NOVINKA - DECHOVÝ SOUBOR - STŘEDA 17.00 - STRANČICE !!!

PED. BcA. JAKUB JÍRŮ

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UVOLNĚNÍ Z VÝUKY POVINNÉHO PŘEDMĚTU (HUDEBNÍ NAUKA, ORCHESTR, KOMORNÍ HRA)

Uvolnění z povinného předmětu (HN nebo hra v souboru, orchestru či komorní hra) bude povolenou pouze ve výjimečných případech, po konzultaci s ředitelkou školy.

Žáci, kteří budou po předchozí domluvě uvolněni z hodiny HN z vážných důvodů (dojíždění, škola, zdravotní problémy), si domluví s paní učitelkou D. Kudibalovou konzultační hodiny 1 měsíčně. Jsou povinni složit v pololetí a na konci roku zkoušku. Bez známky z HN nebude žákovi vydáno vysvědčení.

Pokud nedochází žák do povinného předmětu z důvodu školní výuky, prosím o potvrzení i školu, kterou žák navštěvuje. Pro žáky navštěvující dvouoborové studium nebo obligátní nástroj je hudební nauka povinná.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ OBOR

Vyučující: Kateřina Pindejová, DiS.

Výuka LDO probíhá v budově Pod školou 1110, na Masarykově náměstí.

Výuka bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek ->nově přijatí žáci budou zařazeni do skupin podle paní učitelky

 

Pondělí - 13.30 - 15.00 - 1.skupina

Pondělí - 15.15 - 16.45 - 2.skupina

Čtvrtek - 14.30 - 16.45 - 3.skupina

Čtvrtek - 17.00 - 19.15 - 4.skupina

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TANEČNÍ OBOR

Vyučující: BcA. Ivana Sikorová

 

Výuka bude probíhat v pondělí, úterý, středu a pátek -> zařazení nových žáků do skupin bude podle rozhodnutí paní učitelky

 

Pondělí:

balet III - 17.00 - 19.15

 

Úterý:

Balet I - 14.00 - 15.30

Balet II - 15.40 - 17.10 (+ středa)

Scénický V - 17.15 - 19.30

 

Středa:

Scénický I (PTV) - 14.00 - 15.30

Scénický II - 15.40 - 17.10

Balet II - 17.15 - 18.00

Absolventi - 18.15 - 19.00

 

Pátek:

14.30 - 16.45 - scénický tanec III

16.50 - 19.05 - scénický tanec IV

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝTVARNÝ OBOR

Vedoucí výtvarného oddělení ZUŠ Říčany: paní uč. Hana Šebestíková -> hankasebestikova@seznam.cz 

 

ŘÍČANY

vyučující: p.uč. Hana Šebestíková

místo: Pod školou 1110, Masarykovo nám.

 

Výuka probíhá:

pondělí: 13.30 - 15.45 PVV

úterý: 13.00 - 15.15 1. - 2.ročníky    15.30 - 17.45 2. - 3.ročníky

středa: 14.00 - 16.15. 4. - 5.ročníky   16.30 - 18.45  7.ročník+II.stupeň

čtvrtek: 12.45 - 15.00  3.ročníky        15.15. - 17.30  4. - 6.ročníky

Paní učitelka nevyučuje v pátek.

 

Výuka ve výtvarném oboru v Říčanech začne podle rozvrhu od pondělí 7 .září 2020.

 

STRANČICE

vyučující: paní uč. Simona Spáčilová

místo: budova ZŠ Strančice

Výuka:

úterý: 13.30 - 15.45

středa: 14.30 - 16.45

 

Výuka ve výtvarném oboru ve Strančicích začne podle rozvrhu od úterý 8.září 2020.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

POBOČKY - STRANČICE A MNICHOVICE

 

Další informace týkající se vyučovaných oborů na pobočkách naleznete zde:

STRANČICE -> ZDE

MNICHOVICE -> ZDE