Akce školy

Název budoucí akce:
Datum akce:
Test
14.7.2016
začátek šk.roku
1.9.2016
Schůzka rodičů přijatých žáků
5.9.2016
Schůze ÚUR ZUŠ ČR
9.9.2016
Porada ředitelů ZUŠ SK
3.10.2016
Interní koncert, sál školy, 18.00
3.10.2016
Výtvarná dílna Galerie Lidice, výtvarný obor
5.10.2016
Konference k projektu základní uměleckého vzdělávání Portedo
7.10.2016
Výtvarné dílny v Lidické galerii
12.10.2016
Interní koncert, sál školy, 18.00
12.10.2016
Valná hromada AZUŠ ČR Brno
13.10.2016
Valná hromada AZUŠ ČR Brno
14.10.2016
Slavnostní koncert v Olivovně, 16.00
20.10.2016
Interní koncert, sál školy, 18.00
21.10.2016
Podzimní prázdniny
26.10.2016
Podzimní prázdniny
27.10.2016
Výjezdní zasedání ředitelů ZŠ v Říčanech Kořenov
7.11.2016
Výjezdní zasedání ředitelů ZŠ v Říčanech Kořenov
8.11.2016
Koncert pro PHV, Olivovna, 17.30
9.11.2016
Porada Krajské umělecké rady SK, KÚ SK,10 - 12.00, místnost č.1088
14.11.2016
Interní koncert, sál školy, 18.00
14.11.2016
Interní koncert, sál školy, 18.00
23.11.2016
Slavnostní koncert komorního orchestru, Olivovna, 17.30, křest CD
24.11.2016
Návštěva partnerské hudební školy v Zittau (SRN)
25.11.2016
XIV. Adventní prozpěvování
27.11.2016
Návštěva veřejné generální zkoušky SOČR
28.11.2016
Kulatý stůl ZUV ČR, Praha
29.11.2016
Interní koncert, sál školy, 18.00
2.12.2016
Koncerty pro seniory
7.12.2016
Mikulášský koncert ZUŠ Říčany, KC Labuť 17.30
8.12.2016
Třídní koncert violocellové třídy pana uč. O.Cibulky, 17.30, sál školy
12.12.2016
Třídní koncert klavírní třídy prof. M.Rezka
14.12.2016
Třídní koncert žesťové třída pana uč. J.Odcházela
15.12.2016
Třídní koncert klavírní třídy paní uč. H.Javorské
16.12.2016
Soubor Mikeš, vystoupení v Kutné Hoře
17.12.2016
Třídní kocert pěvecké třídy p.uč. M.Kučerové
19.12.2016
Třídní koncert klavírní třídy pana uč. P.Malínka
21.12.2016
Vánoční koncert ve Strančicích, 18.00, jídelna
21.12.2016
Školení BOZP, 9.00, sál školy
21.12.2016
Interní koncert, sál školy, 18.00
11.1.2017
Pololetní pedagogická rada, 17.00
16.1.2017
Interní koncert, sál školy, 18.00
20.1.2017
Školní kolo soutěže MŠMT - klavír
23.1.2017
Pololetní koncert, KC Labuť, 17.30
26.1.2017
Interní koncert, sál školy, 18.00
1.2.2017
Interní koncert, sál školy, 17.00
1.2.2017
Pololetní prázdniny
3.2.2017
Interní koncert, sál školy, 18.00
6.2.2017
Interní koncert, sál školy, 18.00
8.2.2017
Okresní kolo soutěže MŠMT - klavír, ZUŠ Čelákovice
9.2.2017
Třídní přehrávka - H.Kutmanová, O.Cibulka
10.2.2017
Jarní prázdniny, do 17.2. 2017
13.2.2017
Interní koncert, sál školy, 17.00
24.2.2017
školní kolo soutěže MŠMT - smyčce 17.00
24.2.2017
Interní koncert, sál školy, 17.30
27.2.2017
Okresní kolo soutěže MŠMT - kytara,ZUŠ Brandýs
28.2.2017
Taneční akademie, KC Labuť, 17.30
2.3.2017
Okresní kolo soutěže MŠMT - smyčce, ZUŠ Říčany
6.3.2017
Interní koncert, 18.00
8.3.2017
Krajské kolo soutěže MŠMT - klavír, ZUŠ Nymburk
15.3.2017
Krajské kolo soutěže MŠMT - klavír, ZUŠ Nymburk
16.3.2017
Interní koncert, sál školy, 18.00
17.3.2017
Třídní koncert pěvecké třídy p.uč. M.Kučerové
20.3.2017
Třídní koncert dechového oddělení - p.uč. T.Remek, p.uč. D.Kapras
20.3.2017
třídní koncert fagotové třída pana uč. L.Kořínka flétnové třídy paní uč. B.Kořínkové
22.3.2017
Pěvecké mládí, soutěž pěveckých talentů, KC Labuť od 9.00
27.3.2017
Interní koncert, sál školy, 18.00
29.3.2017
Krajské kolo soutěže MŠMT - kytara, ZUŠ Kladno, 5.května
30.3.2017
Krajské kolo soutěže MŠMT - kytara, ZUŠ Kladno, 5.května
31.3.2017
Pěvecké mládí, soutěž pěveckých talentů, KC Labuť
31.3.2017
Vynášení Morany - soubor Mikeš , Jureček, 15.30
2.4.2017
Krajské kolo soutěže MŠMT - smyčce, ZUŠ Mladá Boleslav
4.4.2017
Krajské kolo soutěže MŠMT - smyčce, ZUŠ Mladá Boleslav
5.4.2017
Krajské kolo soutěže MŠMT - dechové orchestry, ZUŠ Kolín
7.4.2017
Uzávěrka výtvarné soutěže ,,Kraj mého srdce"
7.4.2017
Interní koncert, sál školy, 18.00
10.4.2017
Třídní koncert třída bicích nástrojů - pan uč. R.Břicháč
12.4.2017
Velikonoční prázdniny, do 17.4.2017
13.4.2017
Zájezd orchestru do Itálie, do 23.4.2017
18.4.2017
Ústřední kolo soutěže MŠMT - klavír, ZUŠ Taussigova, Praha, do 23.4.2017
21.4.2017
Vernisáž výstavy ,,Kraj mého srdce, Stará radnice, 18.00 hodin
24.4.2017
Krajské kolo soutěže MŠMT - jazzové a jiné orchestry, ZUŠ Poděbrady
26.4.2017
Interní koncert, sál školy, 18.00
26.4.2017
Krajské kolo soutěže MŠMT - jazzové a jiné orchestry, ZUŠ Poděbrady
27.4.2017
Koncert pěvecké třídy paní uč. Martiny Červené
28.4.2017
Festival ZUŠ SK - Benátky nad Jizerou
3.5.2017
Koncert houslové třídy paní uč. Hany Kutmanové
3.5.2017
Festival ZUŠ SK - Benátky nad Jizerou
4.5.2017
Taneční akademie - repríza, 17.30, Labuť
4.5.2017
Interní koncert, sál školy, 18.00
5.5.2017
Koncerty pro seniory
10.5.2017
Ústřední kolo soutěže MŠMT - smyčce, ZUŠ Liberec, do 14.5.2017
11.5.2017
Třídní koncert klavírní třídy pana uč. M.Rezka
11.5.2017
Krajská přehlídka soutěže MŠMT - výtvarný obor, ZUŠ Český Brod
12.5.2017
Koncert ke Dni matek, KC Labuť, 17.30
15.5.2017
Interní koncert, sál školy, 18.00
17.5.2017
Ústřední kolo soutěže MŠMT - kytara, ZUŠ Plzeň
19.5.2017
Karlovarská růžička 2017
19.5.2017
Konec výstavy,, Kraj mého srdce"
19.5.2017
Ústřední kolo soutěže MŠMT - kytara, ZUŠ Plzeň
20.5.2017
Karlovarská růžička 2017
20.5.2017
Třídní koncert kytarové třída paní uč. T. Klánské
22.5.2017
Třídní koncert kytarové třída pana uč. L.Malého
24.5.2017
Koncert klavírní třídy paní učitelky M.Sinkulové, sál školy
25.5.2017
Ústřední kolo soutěže MŠMT - dechové orchestry, ZUŠ Letovice
26.5.2017
Třídní koncert klavírní třídy paní uč. H.Javorské
26.5.2017
Třídní koncert klavírní třídy paní uč. H.Javorské
26.5.2017
Ústřední kolo soutěže MŠMT - dechové orchestry, ZUŠ Letovice
27.5.2017
Zápis na školní rok 2017/2018 od 14.00
29.5.2017
Třídní koncert houslové třídy paní uč. J.Adamusové
29.5.2017
ZUŠ OPEN - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 13. - 17.30
30.5.2017
ZUŠ OPEN-KOVU REPRÍZA, 18.00 ČVUT
30.5.2017
Zápis na školní rok 2017/2018 od 14.00
31.5.2017
Třídní koncert hobojové třídy pana uč. B.Hejska
1.6.2017
Interní koncert, sál školy, 18.00
2.6.2017
Koncert dechového oddělení - třída pana uč. J.Jírů a J.Odcházela
2.6.2017
Zkouškový týden, do 9.6.2017
5.6.2017
Koncert ve Strančicích, 18.30, jidelna ZŠ
5.6.2017
Třídní koncert klarinetové třídy pana uč. P.Sinkule
7.6.2017
Ústřední kolo soutěže MŠMT - jazzové a jiné orchestry, ZUŠ Litvínov
9.6.2017
Závěrečná pedagogická rada, 17.30
12.6.2017
Pedagogická rada, 17.00
12.6.2017
Mikeš, koncert pro rodiče, MŠ Čtyřlístek
13.6.2017
Třídní koncert pobočky Strančice 18.00
14.6.2017
třídní koncert flétnové třídy pana uč. K.Novotného a houslové třídy paní uč. I.Sinkulové, 18.30 sál školy
15.6.2017
Postupové zkoušky - Strančice
16.6.2017
Absolventský koncert 2017, KC Labuť, 17.30
19.6.2017
Orchestrální absolventský koncert 2017, kostel, 17.30
20.6.2017
Absolventský koncert , Olivovna, 17.30
21.6.2017
Taneční akademie, repríza, KC Labuť, 17.30
22.6.2017
Pedagogická rada, 14.00 hodin
28.8.2017
Návštěva z Borkenu
29.8.2017
OPEN AIR JAZZ DŽEM KONCERT, 18.00 Olivovna
30.8.2017
Návštěva z Borkenu
31.8.2017
Návštěva z Borkenu, koncert na Jurečku, 18.00
1.9.2017
Návštěva z Borkenu
2.9.2017
Návštěva z Borkenu
3.9.2017
Schůzka rodičů, 17.00 hodin, ZUŠ Říčany
6.9.2017
Odjezd do Borkenu
7.9.2017
Samba Band vystupuje v Borkenu
8.9.2017
Samba Band vystupuje v Borkenu
9.9.2017
odlet z Borkenu
10.9.2017
Sklárny Sázava, výtvarný obor
19.9.2017
Sklárny Sázava, výtvarný obor
26.9.2017
Návštěva z Borkenu
29.9.2017
Generální zkouška SOČR, dopoledne
2.10.2017
Interní koncert, sál školy, 18.00 hodin
2.10.2017
Podzimní prázdniny
26.10.2017
Podzimní prázdniny
27.10.2017
Vzpomínkový koncert za Josefa Brázdu
31.10.2017
Zasazení památné Lukasovy ,,Zpívající lípy"
1.11.2017
Koncerty pro seniory
1.11.2017
Interní koncert , 18.00 sál školy
3.11.2017
Sympozium dvouplátkových nástrojů
12.11.2017
Interní koncert, sál školy, 18.00
13.11.2017
Na co budu hrát? 17.30 kaple Olivovny
15.11.2017
Interní koncert, sál školy, 18.00
22.11.2017
Třídní koncert klavírní třídy pana uč. M.Rezka
23.11.2017
Adventní prozpěvování 17.00 náměstí Říčany
3.12.2017
Mikulášský koncert ZUŠ Říčany, KC Labuť 17.30
4.12.2017
Vánoční koncert ve Strančicích, 18.00, jídelna
6.12.2017
Třídní koncert klavírní třídy paní uč. H.Javorské
8.12.2017
Koncerty pro seniory
11.12.2017
Třídní kocert pěvecké třídy p.uč. M.Červené
14.12.2017
Třídní koncert violocellové třídy pana uč. O.Cibulky, sál školy
15.12.2017
Třídní kocert pěvecké třídy p.uč. M.Červené od 18.00 hodin v sále škola
15.12.2017
Třídní koncert klavírní třídy pana uč. M.Rezka
18.12.2017
Třídní koncert dechové třídy pana uč. Jakuba Jírů
20.12.2017
Třídní koncert dechové třídy pana uč. Jiřího Odcházela
21.12.2017
Koncert třídy bicích nástrojů, 19.00, sál školy
10.1.2018
Pedagogická rada, 17.00
15.1.2018
Školní kolo soutěže MŠMT ve hře na dechové nástroje, 14.00 - 19.00
17.1.2018
Prohlídka pro žáky z Magic Hillu, 13.30 - 14.30
18.1.2018
Školní kolo soutěže MŠMT ve hře na dechové nástroje, 16.30 - 19.00
19.1.2018
Jarní prázdniny, do 23.2. 2017
19.1.2018
Školní kolo soutěže MŠMT ve zpěvu 15.00 - 17.45, sál školy
22.1.2018
Interní koncert, sál školy, 18.00
24.1.2018
Třídní koncert dechové třídy pana uč. Bedřicha Hejska
25.1.2018
ZUŠ OPEN, 10.00, KÚ SK
26.1.2018
Pololetní koncert, KC Labuť, 17.30
29.1.2018
Pololetní prázdniny
2.2.2018
Interní koncert, sál školy, 18.00
5.2.2018
Interní koncert, sál školy, 18.00
9.2.2018
Okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na bicí nástroje, ZUŠ Brandýs nad Labem
12.2.2018
Okresní kolo soutěže MŠMT ve zpěvu, ZUŠ Čelákovice
13.2.2018
Okresní soutěžní přehlídka tanečního oboru, ZUŠ Čelákovice
14.2.2018
Okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na dechové nástroje (dřeva), ZUŠ Říčany
15.2.2018
Okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na dechové nástroje (žestě), ZUŠ Říčany
16.2.2018
Krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na dechové nástroje, ZUŠ Kolín
26.2.2018
Krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na dechové nástroje, ZUŠ Kolín
27.2.2018
Interní koncert, sál školy, 18.00
8.3.2018
Pěvecké Mládí 2018
13.3.2018
Interní koncert, sál školy, 18.00
16.3.2018
Vynášení Morany - soubor Mikeš , Marvánek, 15.30
18.3.2018
Interní koncert, sál školy, 18.00
19.3.2018
Krajské kolo soutěže MŠMT ve zpěvu, ZUŠ Benátky nad Jizerou
21.3.2018
Krajské kolo soutěže MŠMT ve zpěvu, ZUŠ Benátky nad Jizerou
22.3.2018
Krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na bicí nástroje, ZUŠ 5.května, Kladno
22.3.2018
Krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na bicí nástroje, ZUŠ 5.května, Kladno
23.3.2018
Školení pedagogického sboru, Richtrova Bouda, Pec pod Sněžkou
28.3.2018
Ředitelské volno - školení pedagogického sboru
28.3.2018
Školení pedagogického sboru, Richtrova Bouda, Pec pod Sněžkou
29.3.2018
Ředitelské volno - školení pedagogického sboru
29.3.2018
Státní svátek
30.3.2018
Velikonoční pondělí
2.4.2018
Interní koncert, sál školy, 18.00
4.4.2018
Krajské kolo soutěže MŠMT ve hře smyčcových orchestrů, ZUŠ Mladá Boleslav
5.4.2018
Jarní koncert, koncert partnerských škol, MŠ, ZŠ a ZUŠ Říčany, 17.00 KC Labuť
9.4.2018
Třídní koncert žáků p. uč. B. Kořínkové - flétna a L. Kořínka - fagot
11.4.2018
Taneční akademie, KC Labuť, 17.30
12.4.2018
Interní koncert, sál školy, 18.00
13.4.2018
Třídní koncert houslové třídy paní uč. J. Adamusové
16.4.2018
Krajská přehlídka soutěže MŠMT - taneční obor, ZUŠ Český Brod
17.4.2018
Koncert klavírní třídy pana učitele J. Červeného, sál školy
18.4.2018
Festival Bylinek Říčany - soubor Mikeš
21.4.2018
Interní koncert, sál školy, 18.00
23.4.2018
Zkouška na Španělsko, 18.15 - 20.00
24.4.2018
Středočeský festival ZUŠ, 9.00, 13.00, KC Labuť Říčany
25.4.2018
Středočeský festival ZUŠ, 9.00, 13.00 a 19.00, KC Labuť Říčany
26.4.2018
Ústřední kolo soutěže MŠMT - zpěv, ZUŠ Trutnov
27.4.2018
Ústřední kolo soutěže MŠMT - zpěv, ZUŠ Trutnov
28.4.2018
Návštěva z Madridu - přílet
28.4.2018
Ústřední kolo soutěže MŠMT - zpěv, ZUŠ Trutnov
29.4.2018
Návštěva z Madridu
29.4.2018
Návštěva z Madridu
30.4.2018
Návštěva z Madridu
1.5.2018
Návštěva z Madridu - odlet
2.5.2018
Ústřední kolo soutěže MŠMT ve hře na dechové nástroje, ZUŠ Praha 6
3.5.2018
Ústřední kolo soutěže MŠMT ve hře na dechové nástroje, ZUŠ Praha 6
4.5.2018
Ústřední kolo soutěže MŠMT ve hře na dechové nástroje, ZUŠ Praha 6
5.5.2018
Ústřední kolo soutěže MŠMT ve hře na dechové nástroje, ZUŠ Praha 6
6.5.2018
Ředitelské volno
7.5.2018
Interní koncert, sál školy, 18.00
9.5.2018
Ústřední kolo soutěže MŠMT - smyčcové orchestry, ZUŠ Olomouc
11.5.2018
Ústřední kolo soutěže MŠMT - smyčcové orchestry, ZUŠ Olomouc
12.5.2018
Koncert Ke Dni matek, 17.30, KC Labuť
14.5.2018
Ústřední kolo soutěže MŠMT ve hře na bicí nástroje, ZUŠ Holice
18.5.2018
Ústřední kolo soutěže MŠMT ve hře na bicí nástroje, ZUŠ Holice
19.5.2018
Ústřední kolo soutěže MŠMT ve hře na bicí nástroje, ZUŠ Holice
20.5.2018
Interní koncert, sál školy, 18.00
21.5.2018
ZUŠ OPEN
24.5.2018
Zápis na školní rok 2018/2019
28.5.2018
Zápis na školní rok 2018/2019
29.5.2018
Výtvarná vernisáž na ČVUT v Praze
30.5.2018
Zkouškový týden
4.6.2018
Zkouškový týden
5.6.2018
Zkouškový týden
6.6.2018
Koncert ve Strančicích, 19.00
6.6.2018
Zkouškový týden
7.6.2018
Zkouškový týden
8.6.2018
Třídní koncert klavírní třídy pana uč. V.Grochovského
8.6.2018
Pedagogická rada, 17.00
11.6.2018
Třídní koncert klarinetové třídy pana uč. P.Sinkule
13.6.2018
třídní koncert flétnové třídy pana uč. K.Novotného a houslové třídy paní uč. I.Sinkulové, 18.30 sál školy
14.6.2018
třídní koncert flétnové třídy pana uč. K.Novotného a houslové třídy paní uč. I.Sinkulové, 18.30 sál školy
14.6.2018
Třídní koncert žáků paní uč. Hany Javorské
15.6.2018
Absolventský koncert , 17.30 Kaple Olivovny
18.6.2018
Absolventský koncert , 17.30 Kaple Olivovny
19.6.2018
Taneční akademie, KC Labuť, 17.30
21.6.2018

Vytisknuto pomocí systému Univers CMS
Tvorba školních webů - www.vitalex.cz