Výtvarný obor

Hana Šebestíková - vedoucí výtvarného oddělení

Vyučující pedagogové:

Mgr.Helena Dušková - místo poskytovaného vzdělávání Strančice

 

Výtvarný obor se bude od září vyučovat v budově v Olivově ulici č.2. na Masarykově náměstí, (vedle potravin Na růžku). V Říčanech povede výtvarný obor paní učitelka Hana Šebestíková, v pobočce ve Strančicích paní učitelka Mgr.Helena Dušková.

VO se bude vyučovat v těchto provizorních prostorách po dobu kompletní rekonstrukce budovy Pod školou 1110 na Masarykově náměstí. Odměnou pro všechny děti, rodiče a paní učitelku bude krásný nový výtvarný ateliér, který v podkrovních prostorách vzniká. Vzhledem k tomu, že zřizovatel  Město Říčany poskytlo další finanční dotaci na druhou a třetí etapu přestavby předpokládám, že provizorní prostory budeme využívat celé první pololetí.

Bc.I.Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany

 

Výuka výtvarného oboru v budově Pod školou, Masarykovo nám 1110 (mezi ZŠ a farou, u kostela)

Ve výtvarném oboru mohou děti začít studovat od 6 let v Přípravném výtvarném oboru (PVV). Děti se seznámí se základy kresby a malby.Délka studia trvá maximálně 2 roky. Děti doporučené k dalšímu studiu pokračují ve studiu I.a II. stupně.

I.stupeň základního studia je určen pro žáky od 8 let. Délka studia je 7 let. Vyučované techniky - kresba, malba, grafika.

II.stupeň studia je určrn pro žáky od 14 let. Studium trvá 4 roky. Kromě prohlubování získaných znalostí jsou žáci seznamováni s historií výtvarného umění a vybranými statěmi z teorie umění.

Součástí výuky jsou návštěvy výstav a  galerií.