Informace o průběhu studia se dozvíte v sekce Aktuální informace
 
Zápis žáků pro školní rok 2016/2017 - informace zde
 
Základní umělecká škola Říčany vyhlašuje výběrové řízení na aprobovaného pedagoga smyčcového oddělení – hra na housle na ¼ úvazek s možností dalšího rozšíření. Hra na violu výhodou.
 Přihlášky k výběrovému řízení s CV zasílejte na adresu  iveta.sinkulova@zus.ricany.cz
do 13.6.2016.
Termín výběrového řízení: 21.6.2016
Předpokládaný nástup: 1.9.2016
 
 
Základní umělecká škola Říčany vyhlašuje výběrové řízení na aprobovaného pedagoga klavírního oddělení – hra na klavír a korepetice. Zástup za MD na ¾ úvazek, výuka tři dny v týdnu.
Přihlášky k výběrovému řízení s CV zasílejte na adresu 
iveta.sinkulova@zus.ricany.cz
do 13.6.2016.
Termín výběrového řízení: 20.6.2016.
Předpokládaný nástup: 1.10.2016
 
 
 Základní umělecká škola gratuluje
Plzenecké housličky, 21.5.2016
 soutěž nejmladších houslistů 
Jakub Jedlička - ČU
Karola Sušanková - 3.cena
Žáci jsou ze třídy paní uč. Jitky Adamusové
GRATULUJEME!
 
Výsledky ústředního kola soutěže MŠMT v komorní hře smyčcových nástrojů
ZUŠ Jindřichův Hradec 13. - 15.5.2016
 
KLAVÍRNÍ  TRIO
Kateřina Stocková, Terezie Mužíková, Martin Klásek
Pedagog Hana Kutmanová, Hana Javorská
3.cena 
 
TRIO – HOUSLE, KLAVÍR
Jáchym Šimon, Cyril Šimon, Barbora Nováková
Pedagog Hana Kutmanová, Hana Javorská
3.cena
GRATULUJEME!
    
Výsledky ústředního kola soutěže MŠMT v komorní hře dechových nástrojů
ZUŠ Orlová 6. - 8.5. 2016
 
DECHOVÉ TRIO
 Andrea Moučková, Jakub Tománek, Šimon David
pedagog Petr Sinkule a Lukáš Kořínek
3.cena
 
SAXOFONOVÉ KVARTETO
  Jana Janovská, Tomáš Rychta, Petra Porschová, Kristýna Stocková
Pedagog Tomáš Remek
3.cena
 
ŽESŤOVÉ KVARTETO
 Anežka Fořtová, Lucie Ferklová, Amálie Plešingrová, Tobiáš Dědek
Pedagog Jiří Odcházel
3.cena
 
FELDPARTIE KVARTET
 Jáchym Svoboda,  Jan Javorský, Ondřej Kutman, Andrea Křešťáková
Pedagog Josef Brázda a Petr Sinkule
2.cena
GRATULUJEME!