Informace o průběhu studia se dozvíte v sekce Aktuální informace
Zápis žáků pro školní rok 2016/2017 - UKONČEN.
Přihlášeno celkem: 203 dětí
Předpokládaný počet přijatých dětí pro šk.rok 2016/2017 – max. 70
Hudební obor: 118 dětí – předpokládaný počet přijatých dětí – max.50
Výtvarný obor: 60 dětí - předpokládaný počet přijatých dětí – max.15
Taneční obor: 25 dětí - předpokládaný počet přijatých dětí – max.5
Vzhledem k velkému zájmu budeme do hudebního oboru přednostně přijímat děti do předškolní přípravné hudební výchovy  (předškolní ,PPHV) a přípravné hudební výchovy  (děti nastupující do 1.třídy, PHV).
Děti starší (ty, které již navštěvují 1.třídu a starší) přijmeme pouze tehdy, pokud se v oboru, který uvedly  na přihlášce uvolní místo.
Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na www.zusricany.cz 20.června 2016 (po zkouškovém týdnu a pedagogické radě).
Schůzka rodičů nově přijatých žáků se uskuteční v pondělí, 5.9.2016 od 17.00 v ZUŠ Říčany.
Prosím rodiče o maximální účast. 
Pokud se rodič schůzky nezúčastní, budeme jeho neúčast považovat jako nezájem o studium a na uvolněné místo nastoupí náhradník.
Děkujeme za pochopení.
Mgr. Iveta Sinkulová, ředitelka školy
 
 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Základní umělecká škola Říčany vyhlašuje výběrové řízení na aprobovaného pedagoga smyčcového oddělení – hra na housle na ¼ úvazek s možností dalšího rozšíření. Hra na violu výhodou.
 Přihlášky k výběrovému řízení s CV zasílejte na adresu  iveta.sinkulova@zus.ricany.cz
do 13.6.2016.
Termín výběrového řízení: 21.6.2016
Předpokládaný nástup: 1.9.2016
 
 
Základní umělecká škola Říčany vyhlašuje výběrové řízení na aprobovaného pedagoga klavírního oddělení – hra na klavír a korepetice. Zástup za MD na ¾ úvazek, výuka tři dny v týdnu.
Přihlášky k výběrovému řízení s CV zasílejte na adresu 
iveta.sinkulova@zus.ricany.cz
do 13.6.2016.
Termín výběrového řízení: 20.6.2016.
Předpokládaný nástup: 1.10.2016